Výroční schůze 2024

Výroční členská schůze se koná v pátek 29. 3. 2024 od 18 hodin ve fotbalovém klubu Chvojenec.

Program : zhodnocení roku 2023, plán roku 2024, členská základna, provoz klubu a diskuze.

Účast členů je povinná. Jiné pozvánky doručovány nebudou.