Rok 2024

Výbor zasedal dne 23. 1. 2024 a zabýval se především přípravou jarní sezóny 2024, výroční schůzí a sokolským plesem.